Am demarat proiectul POSDRU/161/2.1/G/141508 "Viitor constructor de calitate". Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati pagina proiectului nostru.


viitor constructor de calitate
Site creat de
Crios
Confort S.A., situata pe Aleea Manastirii nr. 1A Targoviste este o societate comerciala cu capital integral privat.

Activitatea companiei noastre consta in executarea constructiilor civile si industriale, consolidari si reparatii capitale, retele exterioare apa, gaze (din metal si polietilena), canal, termice, proiectare si amenajari, constructii drumuri si cai de comunicatie, comercializarea materialelor de constructii, lucrari de sapaturi si excavatie, comercializarea agregatelor minerale.


Anunţ de participare la achiziţia de furnizare masini si echipamente constructii
“SC CONFORT DAMBOVITA SA” , avand sediul in comuna Aninoasa , Str. Aleea Manastirii Dealu nr. 1A, cod postal 130004, tel: 0245/606102; fax: 0245/606103; e-mail: relatii@confort-constructii.ro, cod de identitate fiscală RO 908456, punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A,comuna Aninoasa, Judetul Dâmboviţa, vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie furnizare masini si echipamente constructii , CPV 43300000-6.
Furnizarea masinilor si echipamentelor de constructii  se va face printr-o procedura de atribuire, conform Ord.1050/29.10.2012 emis de Ministerul Afacerilor Europene . Obiectul contractului constă în achiziţia de masini si echipamente constructii conform specificaţiilor tehnice din documentaţia de atribuire. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79290, având ca obiect cofinanţarea proiectului Calificarea/recalificarea angajaţilor, o şansă în plus pentru dezvoltarea sectorului construcţii” , din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la data de 22.01.2013, ora 10:00 la sediul “SC CONFORT DAMBOVITA SA” punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A, comuna Aninoasa , Judetul Dâmboviţa.Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 22.01.2013, ora: 13:00 la sediul “SC CONFORT DAMBOVITA SA” punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A, comuna Aninoasa , Judetul Dâmboviţa.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email relatii@confort-constructii.ro, sau la fax: 0245/606103. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 0245/606102 sau prin aceeaşi adresă de email: relatii@confort-constructii.ro, persoană de contact: Galmeanu Florian.
Valoarea estimată a contractului este de 75.550 lei.

11.01.2013


Anunţ de participare la achiziţia de furnizare materii prime si materiale

“SC CONFORT DAMBOVITA SA” , avand sediul in comuna Aninoasa , Str. Aleea Manastirii Dealu nr. 1A, cod postal 130004, tel: 0245/606102; fax: 0245/606103; e-mail: relatii@confort-constructii.ro, cod de identitate fiscală RO 908456, punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A,comuna Aninoasa, Judetul Dâmboviţa, vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie furnizare echipamente tehnologice, CPV 44111000-1, 4410000-1.
Furnizarea materiilor prime si a materialelor se va face printr-o procedura de atribuire, conform Ord.1050/29.10.2012 emis de Ministerul Afacerilor Europene . Obiectul contractului constă în achiziţia de materii prime si materiale conform specificaţiilor tehnice din documentaţia de atribuire. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79290, având ca obiect cofinanţarea proiectului Calificarea/recalificarea angajaţilor, o şansă în plus pentru dezvoltarea sectorului construcţii” , din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la data de 21.01.2013, ora 10:00 la sediul “SC CONFORT DAMBOVITA SA” punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A, comuna Aninoasa , Judetul Dâmboviţa.Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 21.01.2013, ora: 13:00 la sediul “SC CONFORT DAMBOVITA SA” punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A, comuna Aninoasa , Judetul Dâmboviţa.
Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email relatii@confort-constructii.ro, sau la fax: 0245/606103. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 0245/606102 sau prin aceeaşi adresă de email: relatii@confort-constructii.ro, persoană de contact: Galmeanu Florian.
Valoarea estimată a contractului este de 130.000 lei.

10.01.2013

Arhiva anunturi »
Companie: Prezentare | Dotari | Personal
Clienti: Tipuri de clienti | Relatii cu clientii
Realizari: Realizari
Certificari: Certificari
Contact: Contact