Am demarat proiectul POSDRU/161/2.1/G/141508 "Viitor constructor de calitate". Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati pagina proiectului nostru.


viitor constructor de calitate
Site creat de
CriosArhivă anunțuri

Anunţ de participare la achiziţia de furnizare materiale constructii

“SC CONFORT DAMBOVITA SA” , avand sediul in comuna Aninoasa , str. Aleea Manastirii Dealu nr. 1A, cod postal 130004, tel: 0245/606102; fax: 0245/606103; e-mail: relatii@confort-constructii.ro, cod de identitate fiscală RO 908456, punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A,comuna Aninoasa, Judetul Dâmboviţa, vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie furnizare materiale constructii , CPV 44111000-1, 4410000-1.
Furnizarea materiale constructii  se va face prin procedura competitiva, conform instructiunii nr.26/2010 emisă de AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în achiziţia de materiale constructii  conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79290, având ca obiect cofinanţarea proiectului Calificarea/recalificarea angajaţilor, o şansă în plus pentru dezvoltarea sectorului construcţii ” , din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 29.11.2012, ora 10:00 la sediul “SC CONFORT DAMBOVITA SA” punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A, comuna Aninoasa , Judetul Dâmboviţa.
Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email relatii@confort-constructii.ro, sau la fax: 0245/606103 Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 0245/606102 sau prin aceeaşi adresă de email: relatii@confort-constructii.ro, persoană de contact: Galmeanu Florian.
Valoarea estimată a contractului este de 130.000 lei.

15.11.2012


Anunţ de participare la achiziţia de furnizare echipamente tehnologice

“SC CONFORT DAMBOVITA SA” , avand sediul in comuna Aninoasa , str. Aleea Manastirii Dealu nr. 1A, cod postal 130004, tel: 0245/606102; fax: 0245/606103; e-mail: relatii@confort-constructii.ro, cod de identitate fiscală RO 908456, punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A,comuna Aninoasa, Judetul Dâmboviţa, vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie furnizare echipamente tehnologice, CPV 43300000-6.
Furnizare echipamentelor tehnologice se va face prin procedura competitiva, conform instructiunii nr.26/2010 emisă de AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în achiziţia de echipamente tehnologice conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79290, având ca obiect cofinanţarea proiectului Calificarea/recalificarea angajaţilor, o şansă în plus pentru dezvoltarea sectorului construcţii ” , din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 27.11.2012, ora 10:00 la sediul “SC CONFORT DAMBOVITA SA” punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A, comuna Aninoasa , Judetul Dâmboviţa.
Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email relatii@confort-constructii.ro, sau la fax: 0245/606103 Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 0245/606102 sau prin aceeaşi adresă de email: relatii@confort-constructii.ro, persoană de contact: Galmeanu Florian.
Valoarea estimată a contractului este de 75.550 lei.

14.11.2012


Anunţ de participare la achiziţia de furnizare echipamente de protecție

“SC CONFORT DAMBOVITA SA” , avand sediul in comuna Aninoasa , str.Aleea Manastirii Dealu, nr. 1A, cod postal 137005, tel: 0245/606102; fax: 0245/606103; e-mail: relatii@confort-constructii.ro , cod de identitate fiscală RO908456, vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie furnizare echipamente de protecție, COD CPV: 18812200-6, 18114000-1, 18424000-7, 18444200-5, 33735100-2, Furnizarea echipamentelor de protecție se va face prin procedura de cercetare a pieței-studiu al pieței, conform instructiunii nr.26/2010 emisă de AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în achiziţia de echipamnete de protecție conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79290, având ca obiect cofinanţarea proiectului Calificarea/recalificarea angajaţilor, o şansă în plus pentru dezvoltarea sectorului construcţii ” , din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 12.04.2012, ora 10:00 la sediul “S.C. CONFORT DAMBOVITA S.A. ”, str. Aleea Manastirii Dealu , nr.1A, comuna Aninoasa ,  Judetul Dâmboviţa.

Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email relatii@confort-constructii.ro , sau la fax: 0245.606102. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 0245/616102. sau prin aceeaşi adresă de email: relatii@confort-constructii.ro , persoană de contact: Galmeanu Florian .

Valoarea estimată a contractului este de 16.653 lei.


Anunţ de participare la achiziţia de furnizare Bonuri Valorice Carburant Auto

“SC CONFORT DAMBOVITA SA ” , avand sediul in comuna Aninoasa , str. Aleea Manastirii Dealu , nr. 1A, cod postal 137002 , tel: 0245/606102; fax: 0245/606103; e-mail: relatii@confort-constructii.ro , cod de identitate fiscală RO 908456, punct de lucru, str. Aleea Manastirii Dealu,nr. 1A ,comuna Aninoasa , Judetul Dâmboviţa, vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie Bonuri Valorice Carburant Auto, CPV 22458000-5.

Furnizare Bonurilor Valorice Carburant Auto se va face prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform instructiunii nr.26/2010 emisă de AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în achiziţia de Bonuri Valorice Carburant Auto conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79290, având ca obiect cofinanţarea proiectului Calificarea/recalificarea angajaţilor, o şansă în plus pentru dezvoltarea sectorului construcţii ” , din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învă?ării pe tot parcursul vie?ii cu pia?a muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 23.11.2011, ora 10:00 la sediul “SC CONFORT DAMBOVITA SA ” punct de lucru, str. Aleea Manastirii ,nr. 1A ,comuna Aninoasa,  Judetul Dâmboviţa.

Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email relatii@confort-constructii.ro , sau la fax: 0245/606103 Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 0722362896 sau prin aceeaşi adresă de email, persoană de contact: Galmeanu Florian .

Valoarea estimată a contractului este de 16.160 lei.Companie: Prezentare | Dotari | Personal
Clienti: Tipuri de clienti | Relatii cu clientii
Realizari: Realizari
Certificari: Certificari
Contact: Contact